Nettsiden vil være stengt for vedlikehold 14.06 klokken 04:00-08:30

Personvern og databehandling

Resalg videreformidler kun betalingsdata registrert hos oss til selger for de auksjoner hvor du er budvinner.

Ved å akseptere vilkårene hos ReSalg har du gitt tillatelse til å la Resalg benytte dine/selskapets personlige opplysninger i henhold til lov om personvern.

Resalg er ansvarlig for alle personlige opplysninger du oppgir, eller som vi får del i når du legger inn bud eller besøker vår markedsplass. Resalg vil under ingen omstendigheter overlate de utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder hos Resalg, til en tredjepart. Ved å melde deg inn hos Resalg gir du selskapet tillatelse til å bruke din e-post adresse til å sende markedsføring om selskapet og auksjoner. Dette kan du imidlertid reservere deg mot på innmeldingsskjemaet. Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og til å kreve dem slettet. Kontakt i så fall post@resalg.com

Lover og regler

Alle juridiske forhold mellom involverte parter og Resalg skal behandles i henhold til norsk lov.

Kjøpsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-19880513-027.html

Forbukerkjøpsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20020621-034.html

Auksjonsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-19180814-003.html

Angrerettsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html

Annet

For det tilfelle at noen bestemmelse i inneværende avtale skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførlig grunnet rettslig kjennelse eller dom, skal gjenværende bestemmelser i avtalen fortsatt anses som gyldige og håndhevbare.

Vi tar forbehold om skrivefeil og logiske feil på våre sider.