ReSalg.com
13 AUKSJONER | 67 BRUKERE PÅLOGGET | jan 19, 2021 05:32:53

Viktig informasjon til kjøpere av kjøretøy!
Kjøretøy som er TVANGSSALG kan ikke finansieres. Kjøper må samtidig regne med 14 dagers saksbehandling før registrering av kjøretøyet er mulig.

Personvern

Personvern og databehandling

Resalg videreformidler kun betalingsdata registrert hos oss til selger for de auksjoner hvor du er budvinner.

Ved å akseptere vilkårene hos ReSalg har du gitt tillatelse til å la Resalg benytte dine/selskapets personlige opplysninger i henhold til lov om personvern.

Resalg er ansvarlig for alle personlige opplysninger du oppgir, eller som vi får del i når du legger inn bud eller besøker vår markedsplass. Resalg vil under ingen omstendigheter overlate de utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder hos Resalg, til en tredjepart. Ved å melde deg inn hos Resalg gir du selskapet tillatelse til å bruke din e-post adresse til å sende markedsføring om selskapet og auksjoner. Dette kan du imidlertid reservere deg mot på innmeldingsskjemaet. Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og til å kreve dem slettet. Kontakt i så fall post@resalg.com

Lover og regler

Alle juridiske forhold mellom involverte parter og Resalg skal behandles i henhold til norsk lov.

Kjøpsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-19880513-027.html

Forbukerkjøpsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20020621-034.html

Auksjonsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-19180814-003.html

Angrerettsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html

Annet

For det tilfelle at noen bestemmelse i inneværende avtale skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførlig grunnet rettslig kjennelse eller dom, skal gjenværende bestemmelser i avtalen fortsatt anses som gyldige og håndhevbare.

Vi tar forbehold om skrivefeil og logiske feil på våre sider.