ReSalg.com
13 AUKSJONER | 91 BRUKERE PÅLOGGET | jan 19, 2021 06:35:20

Viktig informasjon til kjøpere av kjøretøy!
Kjøretøy som er TVANGSSALG kan ikke finansieres. Kjøper må samtidig regne med 14 dagers saksbehandling før registrering av kjøretøyet er mulig.

Om oss

NBK/Resalg

Har i over 20 år drevet med verditaksering/verdirealisering.

Vårt hovedtrykk ligger på tvangssalg og konkursbo salg.

Vi avholder salg og nettauksjoner for våre oppdragsgivere. Verdisikring og verdirealisering for Namsmenn i Telemark, og Namsmann i Larvik og Sandefjord i Vestfold. I tillegg samarbeider vi med bobestyrere, banker og inkassoselskaper bl.a. Lindorff.

Etter auksjonen er avsluttet, godkjenning av bud.

Viktig, les dette!!

Resalgs oppdragsgivere består i hovedsak av bobestyrere, banker, og Namsmenn. Disse stiller krav til at alle gjenstander skal prisgodkjennes. I praksis betyr det at: selv om du vinner budrunden må Resalg innhente godkjenning fra oppdragsgiver før budet blir endelig godtatt. Etter at oppdragsgiver har godtatt ditt vinnerbud, vil du motta en Epost om at budet er akseptert, sammen med en faktura. Eller det motsatte om det skulle være tilfelle.

Etter at auksjonen er avsluttet og oppdragsgiver har godtatt budet, vil det bli sendt en mail fra vibeke@nbk.as, her ligger faktura.

Varen kan hentes på vårt lager, eller der hvor det i annonsen står varen befinner seg.

Adresse: Pedellen 10, Sundbysenteret, 3960 Stathelle.

Gjenstanden utleveres kjøper etter at betaling har blitt registrert mottatt, eller mot fremvisning av gyldig kvittering for betalingen.

Resalg sin rolle

Resalg kan ikke bli holdt ansvarlig for oppføringen av eller de produktene som tilbys for salg eller levering av selgeren. Resalg har ikke kontroll over, eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, eller lovligheten av produkter som er gjenstand for slike auksjoner. Selger er derimot forpliktet til å levere et produkt i den stand som er beskrevet i auksjonen. Resalg er selv ikke part i noen av auksjonene og tilbyr kun de tekniske mulighetene, og en markedsplass, hvor disse auksjonene kan bli gjennomført.

Kontaktopplysninger

Resalg.com sine auksjoner drives av:

Norsk Bilkontroll AS
Org.nr.: 979 322 909 MVA
Adr.: Pedellen 10, 3960 Stathelle
Tlf: 35 97 40 20
Epost: post@resalg.com